Obchodné podmienky

 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu [Sintrasport.sk]

Všeobecné ustanovenia

 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou SINTRA šport s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 35935448, DIČ: 2022001839, IČ DPH: SK2022001839, e-mail: info@sintrasport.sk, tel.: 00421 32 6529110, Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č.: 36034/B (ďalej len predávajúcim a kupujúcim). Názov organizácie dozoru: SOI, Prievozská 22, Bratislava.
 • Zmluvný vzťah vzniká odoslaním objednávky e-mailom a jej písomným potvrdením od predávajúceho(tiež e-mailom).
 • Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu a vstupujú do platnosti podpisom kúpnej zmluvy alebo odoslaním písomnej objednávky kupujúceho.

Predmet zmluvy

 • Predmetom zmluvy je dodávka tovaru.

Kúpna cena

 • Kúpna cena tovaru je stanovená písomnou dohodou na základe cien uvedných v e-shope, platných ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy alebo prijatím objednávky od kupujúceho.
 • V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu.
 • Náklady na dopravu budú účtované samostatne.
 • Pri nákupe do 100 € účtujeme poštovné 5 €.
 • Ak dosiahne hodnota nákupu 100 € nebude poštovné účtované.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.

Dodacie podmienky

 • Expedícia tovaru prebieha od 1 do 14 pracovných dní od prijatia objednávky na náš e-mail. V prípade, že nie sme schopní tovar do 14 dní od prijatia objednávky expedovať, budeme Vás kontaktovať.
 • Tovar Vám pošleme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Týmto spôsobom bude tovar doručený do druhého pracovného dňa odo dňa expedície. Túto dobu uvádza DPD ako dodaciu lehotu.
 • Dohodou medzi účastníkmi zmluvy je možné dodaciu lehotu predĺžiť podľa potreby kupujúceho a možnosťami predávajúceho.
 • Pri platbe vopred čas expedície začína bežať až po pripísaní čiastky za Váš nákup na náš účet.
 • Platbu prevodom na náš účet neposielajte skôr, ako Vás k tomu vyzveme emailom a potvrdíme Vám dostupnosť objednaného tovaru.

Platobné podmienky

 • Dobierka. Tovar Vám pošleme kuriérom spoločnosti DPD na dobierku a cenu tovaru v tomto prípade zaplatíte až pri jeho prevzatí.
 • Platba vopred. Bankovým prevodom alebo vložením celkovej čiastky za Váš nákup priamo na náš účet 2627845647/1100. Ako variabilný symbol uvedte číslo, ktoré sa dozviete z potvrdzovacieho e-mailu doručeného po objednaní tovaru.

Ostatné podmienky

 • Predávajúci nezodpovedá za omeškanie alebo nedostupnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je na trhu dostupný. Predávajúci bude v takom prípade informovať kupujúceho o náhradnom termíne plnenia dodávky alebo dôvodoch neumožnenia plnenia dodávky tovaru v dohodnutom termíne. Predávajúci má právo predĺžiť termín plnenia.

Záruka a reklamácie

 • Na všetky výrobky zakúpené u nás sa vzťahuje štandardná záručná lehota 24 mesiacov. Doklad o zakúpení tovaru plní funkciu záručného listu. Doporučujeme tento doklad starostlivo uschovať. Bez neho nemôže byť žiadna reklamácia uplatnená.
 • Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Tovar, pri ktorom chcete uplatniť reklamáciu nám pošlite na našu adresu. SINTRA šport, s r.o. , divízia Trenčín, Zlatovská 1962, 911 05  Trenčín.
 • Pošlite nám reklamovaný tovar s originálnym dokladom o kúpe a krátky popis závady s Vaším podpisom.
 • Reklamáciu nie je možne uplatniť na škody spôsobené neodborným používaním tovaru, mechanickým poškodením, či jeho bežným opotrebením v dôsledku používania.
 • V prípade, kedy predávajúci uzná vadu tovaru, nahradí kupujúcemu iba hodnotu riadne reklamovaného tovaru, ktorý bol dodaný na reklamáciu.

Odstúpenie od zmluvy

 • Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy bez udania dôvodu (SINTRA šport, s r.o. divízia Trenčín, Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín)
 • Právo na odstúpenie od zmluvy plynie podľa zo zákona 108/2000 
 • Cena poštovného je v tomto prípade hradená kupujúcim. Pokiaľ sa takto rozhodnete, postupujte nasledovne:
 • Vytvorte si kópiu dokladu o zaplatení.
 • V prípade výmeny tovaru vytvorte krátku správu, za aký tovar (veľkosť, farbu) si prajete objednaný výrobok vymeniť.
 • V prípade vrátenia tovaru vytvorte krátku správu, akým spôsobom si prajete peniaze za Váš nákup vrátiť (poukážkou na Vašu adresu alebo prevodom na účet - v tomto prípade uveďte číslo účtu).
 • Tovar, správu pre nás, originál doklad o zakúpení a všetky ostatné doklady, ktoré boli s tovarom dodané, nám pošlite späť na našu adresu SINTRA šport, s r.o., divízia Trenčín, Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín
 • Akonáhle tovar obdržíme, obratom Vám zašleme peniaze za nákup buď bankovým prevodom uhradenej čiastky na Váš účet, alebo poukážkou na Vami požadovanú adresu.
 • Tovar neposielajte na dobierku!

Upozornenie
Pre uplatnenie možnosti vrátenia tovaru musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Tovar musí byť vrátený v pôvodnom neporušenom obale.
 • Tovar musí byť kompletný, ako Vám bol dodaný.
 • Nesmie chýbať originálny doklad o kúpe, prípadne ostatné doklady, ktoré Vám boli s tovarom dodané.

Ak nebudú tieto podmienky dodržané, nebudeme môcť Vaše odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude poslaný späť.

Ochrana osobných údajov

 • Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe a budú použité iba pre vnútornú potrebu.
 • Výnimku môže tvoriť len zasielateľská firma, ktorej budú poskytnuté iba potrebné údaje pre bezproblémové doručenie tovaru.
 • Objednaním tovaru súhlasí kupujúci s týmito obchdnými podmienkami.

Obchodné podmienky sú spracované v zmysle Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode
a zákona č. 108/2000 z.z. ochrana spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.